929 – תנך ביחד | תהלים קטז | גרשון הכהן: על ההתהלכות