929 – תנך ביחד | בראשית כא | עדי נס: הגר: נטושה, בודדה, נבגדת