929 – תנך ביחד | בראשית ב | ממעמקים קראתיך: מיטיבי לכת לבראשית פרק ב