929 – תנך ביחד | בראשית כה | אריאל סרי-לוי: לא הכול סחיר