929 – תנך ביחד | בראשית ג | ממעמקים קראתיך: מיטיבי לכת לבראשית פרק ג