929 – תנך ביחד | שמות ב | ממעמקים קראתיך: מיטיבי לכת לשמות פרק ב