929 – תנך ביחד | שמות ג | ממעמקים קראתיך: מיטיבי לכת לשמות פרק ג