929 – תנך ביחד | שמות ד | ממעמקים קראתיך: מיטיבי לכת לשמות פרק ד