929 – תנך ביחד | שמות ה | ממעמקים קראתיך: מיטיבי לכת לשמות פרק ה