929 – תנך ביחד | שמות ו | ממעמקים קראתיך: מיטיבי לכת לשמות פרק ו