929 – תנך ביחד | שמות ז | ממעמקים קראתיך: מיטיבי לכת לשמות פרק ז