929 – תנך ביחד | שמות ח | ממעמקים קראתיך: מיטיבי לכת לשמות פרק ח