929 – תנך ביחד | שמות יא | ממעמקים קראתיך: מיטיבי לכת לשמות פרק יא