929 – תנך ביחד | שמות יב | ממעמקים קראתיך: מיטיבי לכת לשמות פרק יב