929 – תנך ביחד | שמות יד | ממעמקים קראתיך: מיטיבי לכת לשמות פרק יד