929 – תנך ביחד | בראשית א | יותם טולוב: קודם חושך, אחר כך אור