929 – תנך ביחד | במדבר כב | ממעמקים קראתיך: מיטיבי לכת לבמדבר פרק כב