929 – תנך ביחד | בראשית כב | א"ב יהושע: ממיתוס להיסטוריה