929 – תנך ביחד | שמות א | יהודית רותם: ואלה שמות בנות ישראל