929 – תנך ביחד | שמות ה | נויה שגיב: אלוהים של העצלנים