929 – תנך ביחד | שמות יד | ענת בסר: בזכות ירושלים אקרע את הים