929 – תנך ביחד | שמות טו | ממעמקים קראתיך: מיטיבי לכת לשמות פרק טו