929 – תנך ביחד | שמות טז | ממעמקים קראתיך: מיטיבי לכת לשמות פרק טז