929 – תנך ביחד | שמות יח | ממעמקים קראתיך: מיטיבי לכת לשמות פרק יח