929 – תנך ביחד | שמות יט | ממעמקים קראתיך: מיטיבי לכת לשמות פרק יט