929 – תנך ביחד | שמות כ | ממעמקים קראתיך: מיטיבי לכת לשמות פרק כ