929 – תנך ביחד | שיר השירים א | אליעז כהן: שלושה הבהובי אהבה