929 – תנך ביחד | קהלת א | גילית חומסקי: לקרוא ולבכות