929 – תנך ביחד | כט | יותם טולוב: על אמון ועורכי דין